Dự án

Trụ cứu hỏa BQP bàn giao cho công trình- Năm 2021

Bàn giao Trụ cấp nước chữa cháy tại Dự án Trụ cứu hỏa BQP được công ty hỗ trợ bàn giao đến các công trình. Chứng từ đi kèm hàng hóa bao gồm: Chứng nhận kiểm định Chứng nhận sản phẩm hợp quy Tem kiểm định được cấp bởi Bộ Quốc Phòng. TASOCO Việt Nam...